about
SARAJEVO UNLIMITED

Šta je Sarajevo Unlimited?

Sarajevo Unlimited je prvi regionalni forum inovacija, poduzetništva i tehnologije, nastao je kao rezultat aktivnosti prvih godinu dana rada poduzetničkog, inovacijskog i edukacionog centra Networks u Sarajevu. Naša saznanja sa terena, kroz aktivnosti i komunikaciju koju smo vodili sa inovatorima, studentima, srednjoškolcima, korporacijama, poduzetnicima, institucijama, malim i srednjim preduzećima, kreativnim industrijama, osnivačima start-up-a i kreatorima vrijednosti današnje ekonomije, dokazuju da je unatoč dominantnom negativnom narativu u državi, Bosna i Hercegovina obilata uspješnim pričama, inovacijama u našim dvorištima, školskim klupama kao i kreativnim produktivnim ljudima, ali i dalje nedovoljno vidljivima za javnost.

U želji da izgradimo platformu koja će prikazati i veličati ove priče, individue i ljude željne stvaranja, ali i da ih uvežemo sa investitorima, tržištem i/ili relevantnim institucijama nastao je Sarajevo Unlimited.

Jedna od ideja vodilja platforme jeste ta da generacije koje dolaze ostanu u svojoj zemlji i stvaraju na sopstvenom terenu, a ne samo da bivaju pasivni korisnici tehnologije i posmatrači procesa digitalizacije, već aktivni graditelji poduzetničkog duha i novog snažnijeg tkiva naše ekonomije.

 

B2Match Virtual Networking Event

JOIN

Kroz prethodne godine okupili smo :

10.156 učesnika

220 start-upa koji su iznijeli briljantne ideje investitorima i pubici u region i Svijetu

252 govornika koji su podijelili svoje inspirativno i pozitivno iskustvo u polju inovacija i poduzetništva

14 ključnih govornika iz kompanija Google, Deutsche Telecom, BBC, Alibaba, Viber and Huawei.

480 stranih delegacija, predstavnika i državnih institucija, vlada, ministarstava zaduženih za razvoj, tehnologiju, privredu, nauku i inovacije, istraživačke i naučne institucije, predstavnike univerziteta, korporacija, banaka, osiguravajućih kuća, tehnoloških parkova i kreativnih hubova.

B2Match Virtual Networking Event

JOIN

GOVORNICI

Upoznajte se s našim govornicima:

Pored sjajnih govornika na Petom Foruma inovacija, tehnologija i poduzetništva-Sarajevo Unlimited 2020 imaćete priliku i da prisustvujete panelima Digitalne fabrikacije, novom pristupu podrške startupovima, kao i gaming takmičenju prvi put na Sarajevo Unlimitedu, koji će ove godine biti organiziran ONLINE.

1

DIGITALNA FABRIKACIJA – 3D tehnologije

~

Tehnologije digitalne fabrikacije/proizvodnje - novi su prag za industriju, a po svemu sudeći i za ljudsku civilizaciju u cjelini. Poslušajte šta na tu temu kažu naši govornici.

2

START UPI I INVESTITORI

~

Kako pridobiti investitore kada imate sjajnu ideju? Ovogodišnji Sarajevo Unlimited daje priliku startupima iz Regiona za približavanje i spajanje sa najvećim investitorima na svijetu.

3

ADAPTIBILNOST POSLOVANJA TOKOM Covid-19

~

Poslušajte šta na panelima ovogodišnjeg Sarajevo Unlimiteda imaju da kažu naši govornici iz svijeta biznisa i poduzetništva. Kako su se suočili sa najvećom krizom modernog doba.

Kontakt

Javite nam se

Ukoliko imate pitanja vezana za ovogodišnju temu Adaptibilnost u Novom dobu ili prijedlog za saradnju pošaljite nam e-mail i rado ćemo vas kontaktirati.